دل خسته عشق

کارت پستال درخواستی طراحان

نوشته شده در یک شنبه 25 تير 1391برچسب:,ساعت 17:6 توسط asal jooon| |

من از "تنهایی" بدم نمی آید

بلکه از "تن هایی" بدم می آید

که روحشان بین هزار نفر اشتراک دارد

نوشته شده در یک شنبه 25 تير 1391برچسب:,ساعت 16:39 توسط asal jooon| |

کارت پستال درخواستی طراحان

نوشته شده در یک شنبه 25 تير 1391برچسب:,ساعت 16:0 توسط asal jooon| |


Power By: LoxBlog.Com